личните предпазни средства
електронен магазин

ОТКАЗ, ЗАМЯНА, РЕКЛАМАЦИЯ

 

1. Отказ

 Клиентът има право да се откаже от получената поръчка в следните случаи:
1.1 Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
1.2 При транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
За целта е необходимо след прегледа на стоките да не се подписват придружаващите доставката документи на куриерската фирма и клиентът веднага да се свърже с оператор на
ADMIKS за уточняване на по-нататъшните действия.
Отказ за получаване на стоката е недопустим след подписване на придружаващите доставката документи.
1.3 След получаване на стоката, клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. За целта е необходимо клиентът да се свърже с оператор на
ADMIKS. 

2. Замяна и рекламация

2.1 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването й. За целта е необходимо клиентът да се свърже с оператор на ADMIKS.

2.2 Ако клиентът е получил заявения от него артикул, но иска да го замени,  трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост като заплаща куриерската услуга в двете посоки (за връщането на артикула и за доставката на нов).

2.3 При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента. 
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основният платец по нея.

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:


 За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия, Вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон.
След приемане на рекламацията като основателна, "АДМИКС" ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
 - изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка.
 - в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност
 - в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт "АДМИКС" ЕООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.

Клиентът трябва да има предвид, че ако стоката я няма на склад, получаването на новият продукт след направена рекламация може да отнеме повече от 10 дни!С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. 

Copyright © 2015 www.admiks.com - All Rights Reserved
Created by balkansys.com